Música i educació

La música ha estat una disciplina artística que, des de les primeres civilitzacions, d’alguna manera sempre ha estat present en l’educació. Actualment cap pedagog/a dubta que capacitats com: la concentració, l’autonomia, la memòria, l’autoestima, etc… milloren amb la inclusió de la música en tota l’etapa educativa i que, de retruc, la música també afavoreix l’aprenentatge de la resta de disciplines. Només cal recordar que els països amb millors resultats educatius incorporen l’ensenyament artístic d’una manera molt més decidida que no pas a casa nostra, on la seva presència és encara testimonial.

Faig aquesta reflexió després de llegir el darrer article de Ma.Jesús Camino, una de les professores de música més actives a la xarxa, sobre la interdisciplinarietat de la música i el que pot aprendre l’alumnat en una aula de música.

Publicado en Reflexions | Deja un comentario

Jornada experiències educatives a l’entorn de l’orientació (febrer 2012)

Presentació de l’experiència de l’INS Manuel de Montsuar al voltant de l’Orientació a l’Educació Secundària Obligatòria.

Publicado en Experiències | Deja un comentario

Les Metemàtiques al TxT

El passat 21 de gener, en el marc de les 4es Jornades de Didàctica de les Matemàtiques a les comarques meridionals, la Carme Roures i la Dolors Valls -professores de ciències naturals i de matemàtiques-  i  l’Alba Huix -professora de tecnologia-, vam tenir l’oportunitat de presentar la següent comunicació.

Ens fa molta il·lusió compartir-la amb vosaltres!

Les Matemàtiques al TxT

El TxT és un Canvi metodològic i organitzatiu de centre que sorgeix com a resposta a una necessitat: “Com és que tot i … no aconseguim desenvolupar en l’alumnat tot allò … ?”

Cal adaptar la gestió del temps lectiu al treball per Competències a les aules! i les competències s’adquireixen resolent tasques !

Com es concreta i s’estableix el TxT ?

 • Treball actiu de l’alumnat a l’aula.
 • Augmentar el temps de treball efectiu durant l’horari lectiu.
 • Dedicació horària voluntària de cada departament a la franja TxT.
 • Sessions de 2 h ininterrompudes.
 • Aules Ord (matí)
 • EF/ lab CN/ aula TEC (tarda)

Què requereix -del professorat-?

 • Planificació  del calendari lectiu i consens en la selecció de Tasques i la programació d’UDIs.
 • Didàctica en el disseny d’activitats.
 • Dinamisme i flexibilitat en la gestió de l’aula.

I què comporta -a l’alumnat-?

 • Motivació i interès.
 • Implicació i dedicació.
 • Cooperació.
 • Superació personal.
 • Satisfacció per la “feina” feta i per l’aprenentatge adquirit.
 • Ordre i ambient de treball al centre.

Com integrem les matemàtiques?
Se’ns generen 3 dubtes:

1r. Trobaré activitats relacionades amb les propostes interdisciplinars ?

2n. Podré treballar tot el currículum de 1r ESO?

3r. Baixarà el nivell?

I aviat donem 3 respostes…

1r. Trobaré activitats relacionades amb les propostes interdisciplinars ?
Qualsevol situació real aporta un context adequat per a mesurar, comptar i calcular, plantejar problemes, raonar-los i resoldre’ls, recollir dades estadístiques, analitzar-les i interpretar-les, argumentar i validar resultats i informacions, …
Només ens cal aquest context concret i precís per a formular activitats matemàtiques significatives i rellevants per als nostres alumnes.
Com a àrea instrumental que som, deixem que des dels àmbits social, científic i tecnològic ens proporcionin el context, i nosaltres treballem la competència matemàtica.

2n. Podré treballar tot el currículum de 1r ESO?

La dedicació horària del departament de matemàtiques al TxT és: 1h/setmana.

En les altres 2h setmanals, treballem els continguts del currículum, i durant l’hora de TxT els apliquem resolent problemes implícits en les UDIs i en les Tasques.

3r. Baixarà el nivell?

El “nivell” que assolirà l’alumnat dependrà evidentment de la dinàmica d’interacció que s’assoleixi en el dia a dia (avaluació formativa) i del grau d’assoliment que s’exigeixi en la UDI (avaluació sumativa), o en acabar el curs (avaluació final).

La clau de tot plegat és … parlar, prendre decisions i cooperar per millorar l’adquisició de les competències bàsiques de tot l’alumnat,  i contribuir a ordenar el Centre en benefici de tothom !

Publicado en Experiències | Deja un comentario

Bon Nadal

Publicado en Recursos | Deja un comentario

Competències i Tasques, Tasques i Competències

En 2 minuts i 58 segons, el senyor José Moya -doctor en Ciències de l’Educació i formador del Proyecto COMBAS- explica el per què del treball docent per Competències i la idoneïtat de les Tasques per portar-lo a terme.

1. Es poden avaluar les Competències?
2. Quines són les fonts d’informació més adequades per a fer-ho?
3. Què és una Competència?
4. I una Competència bàsica?
5. Es poden adquirir als Centres educatius? Com?

Responent aquestes preguntes ho deixa molt clar, a veure què us sembla!

watch?v=S5KbyREmB7k&feature=player_embedded

 

 

 

Publicado en Reflexions | Deja un comentario

Els qüestionaris del Moodle

El professorat dedica una part molt important del seu temps de treball a la correcció de tota mena de proves i exercicis. Això és lògic però… les eines TIC ens podrien ajudar en aquest sentit?

Evidentment, hi ha qüestions i respostes que l’alumnat ha de redactar, relacionar, descriure, calcular, etc. i que, per tant, hem de corregir nosaltres; però també hi ha molts aspectes del temari de cada matèria que segur que es podrien avaluar d’una manera, podríem dir, més automàtica.

Això precisament és el que ens permet fer un qüestionari del Moodle; al meu parer, una de les aplicacions més interessants d’aquest entorn. Només amb una mica de pràctica i intuïció és força senzill de preparar un seguit de preguntes de tot tipus (fins i tot podem comptar amb la col·laboració dels nois i noies), les quals després es corregiran soles! L’alumnat sap en el mateix moment la qualificació obtinguda i veu els encerts i errors comesos. Podem jugar amb tota mena de variables: temps màxim, penalitzacions, diversos intents, retroaccions, ajudes…  Les preguntes es poden classificar, barrejar i combinar sempre que vulguem, amb la qual cosa haurem estalviat un temps de correcció que podrem dedicar a altres tasques educatives.

A l’estil de les populars Hot Potatoes (també adaptables a l’entorn Moodle), els qüestionaris ens permeten crear preguntes de diferents tipus, en les quals es pot combinar text, imatge i so. Per exemple:
-aparellament entre dues columnes d’informació
-de resposta oberta (que haurem de corregir manualment) o de resposta breu (paraules o petites frases que s’autocorregiran)
-tipus Cloze (un espai buit amb un desplegable amb diverses respostes per escollir)
-opcions múltiples: hi pot haver una o diverses respostes correctes
-vertader o fals
-numèriques i de càlcul
Si us animeu a provar-ho, a continuació teniu alguns enllaços sobre el tema:

http://www.xtec.cat/formaciotic/dvdformacio/materials/td204/practica_1-4.html

http://docs.moodle.org/19/es/Cuestionarios

http://recursostic.educacion.es/observatorio/web/es/software/servidores/789-monografico-moodle?start=4

http://www.adelat.org/media/docum/moodle/tipos_de_preguntas.html

http://www.slideshare.net/search/slideshow?searchfrom=header&q=cuestionarios+moodle

http://vimeo.com/28531306

http://www.youtube.com/results?search_query=cuestionarios+moodle&aq=f

Publicado en Recursos | Etiquetado | Deja un comentario

Un mar de recursos organitzats

Segurament les ganes de fer bé les coses ens porten a moure’ns, a buscar i a pensar. És cert que no es pot avançar sense la reflexió de la tasca pedagògica, però tampoc es pot avançar sense conèixer altres maneres de fer i de plantejar la nostra activitat. Cal conèixer què fan els altres companys amb les noves eines i amb els nous enfocaments i reflexionar en quina pot ser l’aplicació en la realitat que hi ha en les nostres aules concretes de cada dia de la setmana. La pàgina de recursos que enllaço a continuació és un seguit d’experiències amb recursos, i de recursos per a experiències, tot amanit amb reflexions fetes des de grups de treball, grups de recerca i exposicions de persones que en saben “un munt”… No t’ho perdis i deixa’t perdre per dins d’aquest magnífic recull d’idees.

 

Publicado en Recursos | Deja un comentario

Què és això de “El Treball per Tasques” ?

Com és que al nostre institut, treballant tant com treballem tots i totes,  tenim la sensació que en acabar 4t ESO, no tot l’alumnat ha desenvolupat  les capacitats ni  ha adquirit les competències bàsiques prou bé, per a què li serveixin per continuar aprenent al llarg de tota la seva vida?

La pregunta és llarga però no la sé escurçar…

Riiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiing: pleguem, canviem d’aula, de passadís o de pis, canviem de persones, canviem de recursos didàctics, canviem de feina… i de pressa però “sense córrer ni cridar”, tornem a començar.

Això ho fèiem trenta vegades cada setmana lectiva l’alumnat i el professorat del centre, fins el curs passat.

Al maig del 2010 al Manuel de Montsuar, les obres de remodelació de l’edifici ja veien el seu acabament, els equipaments TAC arribaven a totes les aules i l’alumnat de primer venia amb el portable a la motxil·la … era el moment de fer un altre pas que donés qualitat pedagògica a la tasca educativa. Prèvia proposta, debat i reflexió, vem decidir fer un canvi, un canvi important metodològic i organitzatiu. Ens vem proposar desenvolupar les capacitats dels nostres alumnes fent-los treballar competencialment en tasques intradisciplinars, amb una estructura horària i organitzativa diferent, que permetés augmentar el temps de treball efectiu de tot l’alumnat durant l’horari lectiu.

Planificació, generació d’idees, debat, consens, presa de decisions, disseny i redacció de les Tasques que haurien de realitzar els alumnes. Això és el que vem fer al juliol 2010, al desembre 2010 i a l’abril 2011 durant les vacances. Al setembre i al llarg del curs: execució del projecte “Treball per Tasques” a les aules amb tot l’alumnat que començava 1r ESO el curs 2010-2011.

Més ordre i silenci als passadissos, menys incidències a les aules, més participació i cooperació entre alumnes, suma d’esforços i ajut entre professors, menys estrès general, millors resultats en cada avaluació, més satisfacció en totes les parts… i un “hem après tant!!” dels alumnes a final de curs, és el que vem obtenir.

Avui a 22 d’octubre de 2011, el Treball per Tasques que vam començar a 1r d’ESO -hi participen més departaments didàctics i s’hi dediquen més hores lectives setmanals- i es porta a terme també a 2n d’ESO.

Tot un repte per aquest curs que comença i un “Sí, podem” del col·lectiu del Montsuar.

Ho hem fet així:

Organització horària

 1. Cada departament que hi participa, destina les hores setmanals que considera adequades a la “bossa de TxT”.

 2. Les hores de TxT s’ajunten de dues en dues per a fer una franja ininterrompuda, preferentment abans del pati.

 3. Els desdoblaments de Ciències naturals es combinen amb els de Tecnologia. La meitat d’alumnes del grup classe fan dues hores seguides al laboratori CN i l’altra meitat a l’aula TEC. Repeteixen cada quinze dies, i va molt bé que es facin a les tardes.

 4. Les dues hores d’Educació física també es fan seguides i preferentment a les tardes.

Treball competencial i interdisciplinari:

 1. Amb el calendari de curs a la mà, establim quatre o cinc períodes d’unes sis setmanes de durada en els quals treballarem les diferents UDIs (Unitat Didàctica Integrada). Entre mig de cada UDI deixem una o dues setmanes “de descans” per reajustaments.

 2. Proposem títols per a les UDI -de manera que hi poguem relacionar els continguts curriculars- i decidim quines farem durant tot el curs.

 3. Dintre de cada UDI, definim la Tasca a fer, com la comencem i com l’acabem. Consensuem l’organització de l’escenari (aula ordinària, específica o altre) -treball individual, en gran grup, en parelles o en equips petits-, i establim els Instruments d’avaluació -observació a l’aula, portfolis, autoavaluacions, coavaluacions, productes finals-.

 4. Per àmbits, dissenyem les activitats que formen part de la Tasca integrant les Competències que volem treballar amb els alumnes, per aconseguir els Objectius didàctics que ens hem marcat -Criteris d’avaluació + Continguts + Objectius d’àrea-, i definim Indicadors per avaluar-ne el grau d’assoliment.

 5. Per àmbits o matèries, busquem recursos didàctics i redactem activitats per a cada sessió lectiva -construïm la Tasca- i ho anem penjant tot al curs moodle de TxT.

 6. Ho portem a terme amb els grups classe. Prioritzem que la sessió lectiva sigui exitosa ! Tots i totes han de fer les activitats, evidentment hi haurà diferents ritmes de treball i nivells de qualitat de la feina feta; correspon al docent, gestionar la classe per a què la sessió sigui profitosa per a tothom -tant pels alumnes amb mancances com pels alumnes amb altes capacitats-. Si no s’acaba allò que s’havia previst, es mana per casa i/o es continua el dia següent, procurant que no es quedi per fer el què s’ha començat. Organització i coordinació entre profes, col·laboració amb els alumnes i sobre tot optimisme i sentit comú de tots.

Bé, així és com funcionem al “Treball per Tasques” al Manuel de Montsuar !

Pot semblar difícil o complicat … però tal com els diem sovint als alumnes: “si es fa amb ganes i dedicació, s’aconsegueix” . L’experiència viscuda el curs passat va ser molt bona i engrescadora per l’agradable sensació de la feina ben feta.

Així ho vivim i així ho hem explicat.

Moltes gràcies a tots els que ho feu possible,

L’Equip impulsor del TxT de l’Institut Manuel de Montsuar.


Per exemple, aquestes són les que estem fent:

TxT 1r ESO

TxT 2n ESO

UDI

Tasca

Producte final

UDI

Tasca

Producte final

L’aigua

Resposta a Zagma

Fulletó i Portfoli

Necessitats humanes

Mercadet de valors

Portfoli i paradeta al mercat

Els Materials

Exposició: el Coltan, som consumidors responsables?

Portfoli i

Visita guiada

Restaurant de bona cuina

Concurs “estrelles Montsuarin”

Portfoli i representació teatral

L’Univers

Diari

Portfoli i Exposició oral

Viatgem pel món

 

 

Cultures del món

Viatge

Portfoli i Mapa mundi

La ciutat, un ecosistema

 

 

Paisatge de Lleida

El problema del Jaume

Portfoli i Debat

 

 

Publicado en Experiències | Deja un comentario

Congrés sobre Escola 2.0

De tant en tant, val la pena parar, mirar al voltant i preguntar-nos si estem anant per bon camí. Això que hauria de fer-se en el si de totes les escoles per anar endavant, ho fa el professorat presentant les seves experiències, els experts teòrics i els professors de Ciències de l’Educació, en espais externs a l’escola. Així s’ha fet en el III Congreso Escuela 2.0, on hi ha múltiples reflexions i experiències sobre l’aplicació de la tecnologia en la pràctica pedagògica dels darrers dos cursos.

Una persona que coneixem bé i que hi ha assistit, ens apropa la seva visió crítica de tot plegat. És de sucre…

 

 

Publicado en Reflexions | Deja un comentario

Xarxes socials: joves i adults

Interessant presentació( en format PREZI) per una xerrada-tertúlia realitzada per Pere Cornellà sobre les xarxes socials com a eina comunicativa del món actual. Tot i ser una presentació pot entendre’s el missatge i la importància en educar en l’ús de les eines digital.

Publicado en Reflexions | Etiquetado , | Deja un comentario