Què és això de “El Treball per Tasques” ?

Com és que al nostre institut, treballant tant com treballem tots i totes,  tenim la sensació que en acabar 4t ESO, no tot l’alumnat ha desenvolupat  les capacitats ni  ha adquirit les competències bàsiques prou bé, per a què li serveixin per continuar aprenent al llarg de tota la seva vida?

La pregunta és llarga però no la sé escurçar…

Riiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiing: pleguem, canviem d’aula, de passadís o de pis, canviem de persones, canviem de recursos didàctics, canviem de feina… i de pressa però “sense córrer ni cridar”, tornem a començar.

Això ho fèiem trenta vegades cada setmana lectiva l’alumnat i el professorat del centre, fins el curs passat.

Al maig del 2010 al Manuel de Montsuar, les obres de remodelació de l’edifici ja veien el seu acabament, els equipaments TAC arribaven a totes les aules i l’alumnat de primer venia amb el portable a la motxil·la … era el moment de fer un altre pas que donés qualitat pedagògica a la tasca educativa. Prèvia proposta, debat i reflexió, vem decidir fer un canvi, un canvi important metodològic i organitzatiu. Ens vem proposar desenvolupar les capacitats dels nostres alumnes fent-los treballar competencialment en tasques intradisciplinars, amb una estructura horària i organitzativa diferent, que permetés augmentar el temps de treball efectiu de tot l’alumnat durant l’horari lectiu.

Planificació, generació d’idees, debat, consens, presa de decisions, disseny i redacció de les Tasques que haurien de realitzar els alumnes. Això és el que vem fer al juliol 2010, al desembre 2010 i a l’abril 2011 durant les vacances. Al setembre i al llarg del curs: execució del projecte “Treball per Tasques” a les aules amb tot l’alumnat que començava 1r ESO el curs 2010-2011.

Més ordre i silenci als passadissos, menys incidències a les aules, més participació i cooperació entre alumnes, suma d’esforços i ajut entre professors, menys estrès general, millors resultats en cada avaluació, més satisfacció en totes les parts… i un “hem après tant!!” dels alumnes a final de curs, és el que vem obtenir.

Avui a 22 d’octubre de 2011, el Treball per Tasques que vam començar a 1r d’ESO -hi participen més departaments didàctics i s’hi dediquen més hores lectives setmanals- i es porta a terme també a 2n d’ESO.

Tot un repte per aquest curs que comença i un “Sí, podem” del col·lectiu del Montsuar.

Ho hem fet així:

Organització horària

  1. Cada departament que hi participa, destina les hores setmanals que considera adequades a la “bossa de TxT”.

  2. Les hores de TxT s’ajunten de dues en dues per a fer una franja ininterrompuda, preferentment abans del pati.

  3. Els desdoblaments de Ciències naturals es combinen amb els de Tecnologia. La meitat d’alumnes del grup classe fan dues hores seguides al laboratori CN i l’altra meitat a l’aula TEC. Repeteixen cada quinze dies, i va molt bé que es facin a les tardes.

  4. Les dues hores d’Educació física també es fan seguides i preferentment a les tardes.

Treball competencial i interdisciplinari:

  1. Amb el calendari de curs a la mà, establim quatre o cinc períodes d’unes sis setmanes de durada en els quals treballarem les diferents UDIs (Unitat Didàctica Integrada). Entre mig de cada UDI deixem una o dues setmanes “de descans” per reajustaments.

  2. Proposem títols per a les UDI -de manera que hi poguem relacionar els continguts curriculars- i decidim quines farem durant tot el curs.

  3. Dintre de cada UDI, definim la Tasca a fer, com la comencem i com l’acabem. Consensuem l’organització de l’escenari (aula ordinària, específica o altre) -treball individual, en gran grup, en parelles o en equips petits-, i establim els Instruments d’avaluació -observació a l’aula, portfolis, autoavaluacions, coavaluacions, productes finals-.

  4. Per àmbits, dissenyem les activitats que formen part de la Tasca integrant les Competències que volem treballar amb els alumnes, per aconseguir els Objectius didàctics que ens hem marcat -Criteris d’avaluació + Continguts + Objectius d’àrea-, i definim Indicadors per avaluar-ne el grau d’assoliment.

  5. Per àmbits o matèries, busquem recursos didàctics i redactem activitats per a cada sessió lectiva -construïm la Tasca- i ho anem penjant tot al curs moodle de TxT.

  6. Ho portem a terme amb els grups classe. Prioritzem que la sessió lectiva sigui exitosa ! Tots i totes han de fer les activitats, evidentment hi haurà diferents ritmes de treball i nivells de qualitat de la feina feta; correspon al docent, gestionar la classe per a què la sessió sigui profitosa per a tothom -tant pels alumnes amb mancances com pels alumnes amb altes capacitats-. Si no s’acaba allò que s’havia previst, es mana per casa i/o es continua el dia següent, procurant que no es quedi per fer el què s’ha començat. Organització i coordinació entre profes, col·laboració amb els alumnes i sobre tot optimisme i sentit comú de tots.

Bé, així és com funcionem al “Treball per Tasques” al Manuel de Montsuar !

Pot semblar difícil o complicat … però tal com els diem sovint als alumnes: “si es fa amb ganes i dedicació, s’aconsegueix” . L’experiència viscuda el curs passat va ser molt bona i engrescadora per l’agradable sensació de la feina ben feta.

Així ho vivim i així ho hem explicat.

Moltes gràcies a tots els que ho feu possible,

L’Equip impulsor del TxT de l’Institut Manuel de Montsuar.


Per exemple, aquestes són les que estem fent:

TxT 1r ESO

TxT 2n ESO

UDI

Tasca

Producte final

UDI

Tasca

Producte final

L’aigua

Resposta a Zagma

Fulletó i Portfoli

Necessitats humanes

Mercadet de valors

Portfoli i paradeta al mercat

Els Materials

Exposició: el Coltan, som consumidors responsables?

Portfoli i

Visita guiada

Restaurant de bona cuina

Concurs “estrelles Montsuarin”

Portfoli i representació teatral

L’Univers

Diari

Portfoli i Exposició oral

Viatgem pel món

 

 

Cultures del món

Viatge

Portfoli i Mapa mundi

La ciutat, un ecosistema

 

 

Paisatge de Lleida

El problema del Jaume

Portfoli i Debat

 

 

Esta entrada fue publicada en Experiències. Guarda el enlace permanente.

Los comentarios están cerrados.