Les Metemàtiques al TxT

El passat 21 de gener, en el marc de les 4es Jornades de Didàctica de les Matemàtiques a les comarques meridionals, la Carme Roures i la Dolors Valls -professores de ciències naturals i de matemàtiques-  i  l’Alba Huix -professora de tecnologia-, vam tenir l’oportunitat de presentar la següent comunicació.

Ens fa molta il·lusió compartir-la amb vosaltres!

Les Matemàtiques al TxT

El TxT és un Canvi metodològic i organitzatiu de centre que sorgeix com a resposta a una necessitat: “Com és que tot i … no aconseguim desenvolupar en l’alumnat tot allò … ?”

Cal adaptar la gestió del temps lectiu al treball per Competències a les aules! i les competències s’adquireixen resolent tasques !

Com es concreta i s’estableix el TxT ?

 • Treball actiu de l’alumnat a l’aula.
 • Augmentar el temps de treball efectiu durant l’horari lectiu.
 • Dedicació horària voluntària de cada departament a la franja TxT.
 • Sessions de 2 h ininterrompudes.
 • Aules Ord (matí)
 • EF/ lab CN/ aula TEC (tarda)

Què requereix -del professorat-?

 • Planificació  del calendari lectiu i consens en la selecció de Tasques i la programació d’UDIs.
 • Didàctica en el disseny d’activitats.
 • Dinamisme i flexibilitat en la gestió de l’aula.

I què comporta -a l’alumnat-?

 • Motivació i interès.
 • Implicació i dedicació.
 • Cooperació.
 • Superació personal.
 • Satisfacció per la “feina” feta i per l’aprenentatge adquirit.
 • Ordre i ambient de treball al centre.

Com integrem les matemàtiques?
Se’ns generen 3 dubtes:

1r. Trobaré activitats relacionades amb les propostes interdisciplinars ?

2n. Podré treballar tot el currículum de 1r ESO?

3r. Baixarà el nivell?

I aviat donem 3 respostes…

1r. Trobaré activitats relacionades amb les propostes interdisciplinars ?
Qualsevol situació real aporta un context adequat per a mesurar, comptar i calcular, plantejar problemes, raonar-los i resoldre’ls, recollir dades estadístiques, analitzar-les i interpretar-les, argumentar i validar resultats i informacions, …
Només ens cal aquest context concret i precís per a formular activitats matemàtiques significatives i rellevants per als nostres alumnes.
Com a àrea instrumental que som, deixem que des dels àmbits social, científic i tecnològic ens proporcionin el context, i nosaltres treballem la competència matemàtica.

2n. Podré treballar tot el currículum de 1r ESO?

La dedicació horària del departament de matemàtiques al TxT és: 1h/setmana.

En les altres 2h setmanals, treballem els continguts del currículum, i durant l’hora de TxT els apliquem resolent problemes implícits en les UDIs i en les Tasques.

3r. Baixarà el nivell?

El “nivell” que assolirà l’alumnat dependrà evidentment de la dinàmica d’interacció que s’assoleixi en el dia a dia (avaluació formativa) i del grau d’assoliment que s’exigeixi en la UDI (avaluació sumativa), o en acabar el curs (avaluació final).

La clau de tot plegat és … parlar, prendre decisions i cooperar per millorar l’adquisició de les competències bàsiques de tot l’alumnat,  i contribuir a ordenar el Centre en benefici de tothom !

Esta entrada fue publicada en Experiències. Guarda el enlace permanente.

Los comentarios están cerrados.